โปรโมชั่นพิเศษ

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเต็มจำนวนเท่านั้น
 • สามารถแบ่งชำระได้โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำ
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า​
 • ยินดีรับชำระทุกยอดค่าใช้จ่าย
 • ยินดีรับบัตรทุกธนาคาร
 • สามารถจ่ายได้ทั้งค่าศัลยกรรมและค่าบริการอื่นๆ
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า​
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม นี้เท่านั้น
 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับการทำจมูกใหม่เท่านั้น
 • ที่พักเป็นที่พักระดับ 4 ดาว
 • รถรับ-ส่ง ไปและกลับอย่างละ 1 เที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ต้องจองคิวแพทย์ภายในเดือนเมษายน 2559 นี้เท่านั้น
 • จำนวนที่พักขึ้นกับการศัลยกรรมตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงห้องพัก ลูกค้าต้องชำระห้องพักใหม่เอง
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเต็มจำนวนเท่านั้น
 • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้
 • ไม่จำกัดโรงพยายาลสำหรับสิทธิ์ที่พัก
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเต็มจำนวนเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสนามบินเท่านั้น
 • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า​