ศัลยกรรมจมูก

  
                        การศัลยกรรมทรงจมูก คือการศัลยกรรมทรงจมูกตามที่คนไข้ต้องการแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยแพทย์จะให้คนไข้เลือกทรงจมูกที่คนไข้ต้องการมา 2-3 แบบ แล้วนำแบบที่เลือกไปเช็คกับภาพ 3 มิติของคนไข้ว่าเหมาะกับใบหน้าหรือไม่ และคำนวณอัตราส่วนและองศาของจมูกของคนไข้
  
1. จมูกแบน
จมูกแบน โดยเช็คไลน์ของสันจมูกกับหน้าผากโดยการใช้ซิลิโคน ส่วนปลายจมูกให้ใช้โครงสร้างของตัวเองก็จะทำให้จมูกออกมาดูสวย สมูท ดูเป็นธรรมชาติ มีวิธีการศัลยกรรม คือ เปิดจมูกด้านนอก และการเปิดจมูกด้านใน
  
2. จมูกบาน
จมูกบาน เป็นการกำจัดเซลล์ไขมันของผิวหนังร่วมกับแก้ไขลักษณะจมูก การดูดไขมันที่ปลายจมูกนั้นสามารถทำให้ปลายจมูกเล็กลงได้    
  ​
3. จมูกเล็ก / จมูกหมู
จมูกเล็กและจมูกหมู ผ่าตัดโดยการใช้กระดูกอ่อนใต้สันจมูกและกระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง
  
  
4. จมูกยาว / จมูกงุ้ม
จมูกยาวและจมูกที่มีลักษณะงุ้ม สามารถแก้ไขโดยการผ่ากระดูกอ่อนปลายจมูกและการผ่ากระดูกอ่อนใต้สันจมูก
  ​
  
  ​
5. จมูกคด
จมูกคด มีการผ่าตัดสองวิธีคือการตัดกระดูกที่เกินออกและการดันกระดูกที่เกินเข้าไปด้านใน
  
  
  
6. จมูกเบี้ยว
จมูกเบี้ยว จมูกเบี้ยวมีอยู่ 2 กรณีคือ สันจมูกเบี้ยวและเบี้ยวตรงปลายจมูก สามารถแก้ไขได้โดยการปรับจมูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  
  ​
  
  ​
7. ดั้งจมูกใหญ่
ดั้งจมูกใหญ่ สามารถแก้ไขโดยการงอกระดูกสันจมูกไปด้านข้างแล้วดันกระดูกเข้าไปด้านใน
  
  
  
  
8. ปีกจมูกใหญ่
ปีกจมูกใหญ่ สามารถแก้ไขได้โดยการ ผ่าข้างจมูกที่เชื่อมต่อกับปีกจมูกแล้วลดขนาดที่ใหญ่ของปีกจมูก และวิธีการผ่าเล็กๆในโพรงจมูกและผูกระหว่างข้างจมูกทั้งสองข้างกับโพรงจมูก
  
  
  ​
  
  ​

การศัลยกรรมจมูกโดยไม่ใช้ซิลิโคน

1. ปลายจมูกบาน
ปลายจมูกบาน สามารถแก้ไขได้โดยการผูกกระดูกอ่อนของปีกจมูกที่บานออกมา
    
  
  
  
2. จมูกแบน
ในกรณีที่ต้องการแก้ไขรูปทรงจมูกแล้วทำให้จมูกโด่งขึ้น ทำได้โดยการใช้กระดูกอ่อนของตัวเองหรือใช้วัสดุที่เหมาะสมใส่เข้าไป
  
  
  
  ​
  
  ​
3. จมูกบานและแบน
จมูกบานและแบน ทำโดยการวางกระดูกอ่อนส่วนอื่นวางเสริมใต้กระดูกอ่อนสันจมูกเพื่อความแข็งแรงของสันจมูก
  
    
  
  
  
  
Credit: คลินิกศัลยกรรม D.A.